Tuesday, March 2, 2010

25 Poznań Paintings 2010. Dimensions and Titles.

Załącznik 1

Wykaz obrazów Mike'a Absalom'a przygotowanych na wystawę w Poznaniu na 2010 rok.

1. The Handshake
Uścisk dłoni
Akryl na płótnie 76 x 61 cm
Mike Absalom 2010

2. Witches
Czarownice
Akryl na płótnie 110 x 90 cm
Mike Absalom 2010


3. Woman with Stick Walking in Snow, Poznań
Kobieta spacerującą w śniegu, Poznań
Akryl na płótnie 76 x 61 cm
Mike Absalom 2010

4. Ice Sculpture Melting, Stary Rynek, Poznań
Topniejące rzeźby lodowe, Stary Rynek, Poznań
Akryl na płótnie 90 x 90 cm
Mike Absalom 2010


5. Tram 108, Poznań
Tramwaj Nr 108, Poznań
Akryl na płótnie 76 x 61 cm
Mike Absalom 2010


6. Ratusz, Poznań - a Study in History
Ratusz, Poznań - studium historyczne
Akryl na płótnie 110 x 90 cm
Mike Absalom 2010

7. The Legend of King Popiel Told
Legenda o Królu Popielu
Akryl na płótnie 80 x 80
Mike Absalom 2010

8. The Ancestor (A Visit to the National Museum, Poznań)
Przodek (Wizyta w Muzeum Narodowym w Poznaniu)
Akryl na płótnie 80 x80 cm
Mike Absalom 2010

9. Figures in the Snow, Poznań
Postaci w śniegu, Poznań
Akryl na płótnie 61 x 76 cm
Mike Absalom 2010


10. The Ruins of the City
Ruiny Miasta
Akryl na płótnie 90 x 90 cm
Mike Absalom 2010

11. Figures in a Square (Stary Rynek at Midnight)
Postaci na placu (Stary Rynek o północy)
Akryl na płótnie 90 x 90 cm
Mike Absalom 2010

12. Women Bathing
Kobiety w kąpieli
Akryl na płótnie 110 x 90 cm
Mike Absalom 2010


13. The Taugenichts tells the Popiel Story
Taugenichts opowiada historię Popiela
Akryl na płótnie 90 x 110 cm
Mike Absalom 2010

14. Figures Crossing an Icy Street, Poznan
Postaci przechodzące przez pokrytą lodem ulicę, Poznań
Akryl na płótnie 90 x 90 cm
Mike Absalom 2010


15. Sweeper and Coffee Drinker, Stary Browar
Sprzątaczka i kawiarz, Stary Browar
Akryl na płótnie 80 x 80 cm
Mike Absalom 2010


16. Woman with Hands Raised (in Rubble)
Kobieta z rękami do góry (w gruzach)
Akryl na płótnie 76 x 61 cm
Mike Absalom 2010


17. Stary Rynek in Winter
Stary Rynek zimą
Akryl na płótnie 80 x 80 cm
Mike Absalom 2010


18. Robin and Winter Still
Rudzik i zimowa gorzelnia
Akryl na płótnie 80 x 80 cm
Mike Absalom 2010


19. Serenade with One String Fiddle
Serenada na jednostrunowych skrzypcach
Akryl na płótnie 110 x 90 cm
Mike Absalom 2010


20. Two Figures in a Lane behind Stary Rynek
Dwie postaci w zaułku na tyłach Starego Rynku
Akryl na płótnie 76 x 61 cm
Mike Absalom 2010


21. Three Muses and Woman in Mittens
Trzy muzy i kobieta w mitenkach
Akryl na płótnie 100 x 100 cm
Mike Absalom 2010


22. The Rat Catcher
Szczurołap
Akryl na płótnie 76 x 61 cm
Mike Absalom 2010


23. Reclining Nude with Soldiers
Akt i żołnierze
Akryl na płótnie 90 x 70 cm
Mike Absalom 2010


24. Queen Wanda (Three)
Królowa Wanda (trzy)
Akryl na płótnie 90 x 110 cm
Mike Absalom 2010


25. Jadwiga and her Apron of Roses
Jadwiga i jej różany fartuszek
Akryl na płótnie 110 x 90 cm
Mike Absalom 2010